Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe giám sát hoạt động truyền thông tại các huyện: Hạ Lang, Thạch An, Phục Hòa và Thông Nông
Lượt xem: 34
Vừa qua, Đoàn giám sát của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Cao Bằng do Ths.Bs Nguyễn Quỳnh Anh - Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại các xã: Đức Thông, Thị Ngân (huyện Thạch An); Đồng Loan, Thắng Lợi (Hạ Lang); Lương Thiện, Mỹ Hưng (Phục Hòa); Cần Yên, Cần Nông (Thông Nông) và Trung tâm Y tế của 4 huyện.
Tại các nơi, Đoàn giám sát tiến hành kiểm tra việc xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe, công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện; Việc tiếp nhận, sử dụng và cấp phát tài liệu truyền thông; Thực hiện các chiến dịch truyền thông thuộc chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018; Hoạt động giám sát hỗ trợ trạm y tế xã và nhân viên y tế thôn bản thực hiện hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe; Công tác thống kê, tổng hợp và báo cáo.

Qua giám sát cho thấy: Trung tâm Y tế các huyện và trạm y tế các xã có đầy đủ sổ sách thống kê, báo cáo về công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; Có kế hoạch hoạt động truyền thông theo năm, tháng, chiến dịch; Các trang thiết bị truyền thông cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc; Trung tâm Y tế các huyện thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động truyền thông tại các trạm y tế xã; Trạm Y tế các xã đã chỉ đạo kịp thời mạng lưới nhân viên y tế thôn bản thực hiện tương đối đầy đủ các hoạt động truyền thông tại cộng đồng; Các đơn vị đã thực hiện đảm bảo công tác báo cáo theo quy định, thực hiện chiến dịch truyền thông đúng theo chỉ đạo của tuyến trên.

Đoàn giám sát làm việc tại Trạm Y tế xã Cần Nông, huyện Thông Nông

Để tiếp tục thực hiện đảm bảo các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân, các đơn vị được giám sát cũng đề nghị được tập huấn kỹ năng truyền thông, công tác thống kê, báo cáo cho cán bộ phụ trách công tác truyền thông của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế và nhân viên y tế thôn bản; Cung cấp một số trang thiết bị như: đầu đĩa, tăng âm, loa phóng thanh và băng zôn, khẩu hiệu.

Tại các huyện giám sát, Ths.Bs Nguyễn Quỳnh Anh - Giám đốc Trung tâm ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của viên chức phụ trách công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nói riêng và kết quả của tập thể các đơn vị nói chung. Tuy nhiên, các đơn vị cũng gặp phải không ít khó khăn do sự thay đổi về nhân lực của phòng Truyền thông cũng như Trạm Y tế xã, thiếu trang thiết bị truyền thông... Do vậy, Ths.Bs Nguyễn Quỳnh Anh đề nghị các huyện cần phải tăng cường giám sát, hỗ trợ tuyến dưới, từ đó nắm được những khó khăn còn vướng mắc để đề xuất, tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại cơ sở.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập