Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm tập huấn quản lý công tác Dân số cho nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số
Lượt xem: 122
Trong 3 ngày (từ ngày 12 - 14/12/2023) Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm đã tổ chức tập huấn quản lý công tác dân số và triển khai Thông tư 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế quy định ghi chép ban đầu về dân số và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho 130 nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
anh tin bai

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên đã được triển khai các nội dung: Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế về quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số; Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân s; Hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo chuyên ngành dân số của tuyến xã, xóm; Giới thiệu tổng quát và hướng dẫn ghi chép ban đầu về dân số (Sổ AO); Hướng dẫn ghi phiếu thu tin về dân số (PO/CTV); Hướng dẫn ghi báo cáo thống kê chuyên ngành dân số; Hướng dẫn lập biểu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số…

Qua lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số các xã, thị trấn nâng cao năng lực, nắm bắt, cập nhật các văn bản quy đinh và hướng dẫn về công tác dân số để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn dân số trong tình hình mới.

                                                                                               Huyền Trang 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập