Hội nghị triển khai và tập huấn Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới
Lượt xem: 33
Ngày 14/12/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai và Tập huấn về về sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình và hướng dẫn thực hiện các vấn đề dân tộc thiểu số và lồng ghép giới, Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Doanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban thường trực Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới; Đồng chí Bế Nhật Thành - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Đồng chí Nông Trí Truyền - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và 48 đại biểu là đại diện Sở Y tế Cao Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đàu tư, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2016 - 2017. Trong hai năm triển khai thực hiện Chương trình, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ngành Nông Nghiệp, Ngành Y tế, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các lớp hướng dẫn về cách lựa chọn công trình cấp nước; phát triển thị trường vệ sinh; Tập huấn về truyền thông nước sạch tại 02 xã Đức Long huyện Hòa An và xã Minh Tâm huyện Nguyên Bình; Họp tham vấn cộng đồng về Thiết kế kỹ thuật và công nghệ xử lý nước tại các xã Đức Long, Bế triều, Hoàng Tung huyện Hòa An; Thực hiện khảo sát đánh giá 7/7 xã thực hiện công trình cấp nước, nhà tiêu và điểm rửa tay của hộ gia đình, trạm y tế và trường học; Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây mới, cải tạo công trình vệ sinh trong trường học tại các xã vệ sinh toàn xã được chọn…

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn là một Chương trình dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới, tập trung hướng đến 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2016 -2020. Những tỉnh này có độ bao phủ vệ sinh thấp nhất trên toàn quốc, tỷ lệ suy dinh dưỡng, nghèo và bệnh Tiêu chảy cao nhất.

Tập huấn về sổ tay hướng dẫn thực hiện các vấn đề về dân tộc thiểu số và giới. Nhằm mục đích giải thích những quy tắc và quy định của Chương trình, hướng dẫn chi tiết cho các ban, ngành tham gia. Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Sổ tay thực hiện Chương trình và được ban hành theo Quyết định số 2634/ QĐ-BNN-HTQT ngày 22/6/2017. Nội dung dựa trên các văn bản pháp quy liên quan có hiệu lực của Chính phủ Việt Nam (CPVN); Hiệp định tài trợ giữa Ngân hàng Thế giới và CPVN về Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. Định kì Sổ tay thực hiện Chương trình có thể được sửa đổi, cập nhật những quy định liên quan của CPVN hoặc Ngân hàng Thế giới hoặc những thay đổi khác đối với những căn cứ trên.

Trong khuôn khổ Hội nghị Ban tổ chức đã trình chiếu video truyền thông về xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; Giới thiệu các hoạt động triển khai truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh tại các cấp năm 2017 và kế hoạch triển khai năm 2018. Trong năm 2017 đã tổ chức các Hội nghị, xây dựng kế hoạch triển khai, giám sát cấp tỉnh/huyện, nhiều hoạt động truyền thông tại cấp xã, cấp thôn, ký kết hợp đồng in ấn, sản xuất và phân phối tài liệu truyền thông…

Kế hoạch trong năm 2018 với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông thôn, cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh đạt tiêu chuẩn tại khu vực nông thôn tỉnh Cao Bằng. Bao gồm các hoạt động can thiệp cho 03 loại hình xã thực hiện đạt các chỉ tiêu: xã thực hiện vệ sinh toàn xã trong năm; xã duy trì vệ sinh toàn xã liên tục sau khi xã được công nhận vệ sinh toàn xã; xã can thiệp cho những năm kế tiếp bao gồm các xã có tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện thấp.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Doanh nhận định: Chương trình “Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới là chương trình mới, cách làm khó, đặc biệt phương thức triển khai rất phức tạp, nhỏ lẻ, đòi hỏi sự phối kết hợp rất cao giữa các cấp, ngành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, không chủ động được nguồn vốn (vì giải ngân dựa trên kết quả).... Trong thời gian tới, tăng cường công tác phối kết hợp giữa các ngành, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện những công trình đã thực hiện trên địa bàn các xã trên toàn tỉnh. Tiến tới mở rộng quy mô Chương trình trên toàn địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập