Hòa An: Triển khai chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2018
Lượt xem: 40
Ngày 23/10/2018, Trung tâm Y tế huyện Hòa An tổ chức hội nghị triển khai “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018. Tham gia hội nghị có 30 đại biểu đại diện các ban, ngành trên địa bàn huyện; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, trạm trưởng và cán bộ chuyên trách Trạm Y tế các xã: Đức Long, Hồng Việt, Bế Triều và Hoàng Tung.
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vốn vay Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016 - 2020 gồm 03 hợp phần chính: cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn và nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình. Tại huyện Hòa An, năm 2018 có 04 xã thực hiện vệ sinh toàn xã, trong đó có 01 xã mới là Hoàng Tung và tiếp tục duy trì 3 xã đã thực hiện năm 2017 là Đức Long, Hồng Việt, Bế Triều. Tổng số hộ đăng ký xây mới là 530 hộ, trong đó Hồng Việt 65 hộ, Bế Triều 128 hộ, Đức Long 302 hộ, Hoàng Tung 35 hộ. Hỗ trợ xây mới, cải tạo sửa chữa công trình cấp nước và vệ sinh cho trạm y tế xã Hoàng Tung và Đức Long.

Mục tiêu của chương trình nhằm cải thiện hành vi vệ sinh và tăng cường tiếp cận dịch vụ nước và vệ sinh được cải thiện cho hộ gia đình cũng như cung cấp nước sạch, công trình rửa tay hợp vệ sinh ở trường học và trạm y tế. Phấn đấu 70% hộ gia đình có nhà vệ sinh, 80 hộ gia đình có điểm rửa tay với xà phòng và nước, 100% hộ dân, cán bộ giáo viên và học sinh trong 04 xã được cung cấp kiến thức về vệ sinh cá nhân và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch vào các thời điểm quan trọng; Hình thành các cửa hàng tiện ích để hỗ trợ người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Việc thực hiện chương trình tại huyện Hòa An có ý nghĩa quan trọng, giúp các xã hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập