Giám sát hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tại 2 huyện Phục Hòa và Thạch An
Lượt xem: 144
Trong 2 ngày 20 - 21/8/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng tổ chức giám sát hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tại huyện Phục Hòa, Thạch An và giám sát thực hiện Dự án "Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2018-2020" (Dự án RAI2E) tỉnh Cao Bằng tại huyện Thạch An.

Đoàn Giám sát làm việc tại Trạm Y tế xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa


Tại các đơn vị Đoàn đến giám sát: xã Đại Sơn, Thị trấn Hòa Thuận  (Phục Hòa); xã Vân Trình, Danh Sỹ (Thạch An) và tại Trung tâm Y tế 02 huyện, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát các nội dung: tình hình nhân lực làm công tác TTGDSK; các hoạt động TTGDSK đã triển khai thực hiện từ đầu năm 2019 đến nay; công tác chỉ đạo, giám sát hỗ trợ tuyến dưới; công tác thống kê báo cáo; công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị, phương tiện truyền thông; việc tiếp nhận và cấp phát tài liệu truyền thông tại cộng đồng... Qua kiểm tra, giám sát nhìn chung các đơn vị đã triển khai thực hiện các hoạt động TTGDSK theo kế hoạch chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là các chiến dịch truyền thông được triển khai đầy đủ. Công tác thống kê báo cáo được thực hiện theo quy định; quản lý tốt phương tiện, thiết bị truyền thông; cấp phát tài liệu truyền thông kịp thời...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác TTGDSK tại một số đơn vị vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: việc phối hợp truyền thông lồng ghép giữa các chương trình y tế với các hoạt động của chính quyền, đoàn thể tại địa phương chưa được đẩy mạnh; hoạt động giám sát, hỗ trợ của tuyến xã cho nhân viên YTTB về truyền thông tại cộng đồng chưa được quan tâm, tỷ lệ nhân viên YTTB được giám sát hỗ trợ rất ít; một số số liệu thống kê báo cáo chưa được đầy đủ, chính xác; khả năng đào tạo nâng cao năng lực của tuyến huyện cho tuyến xã và nhân viên YTTB còn hạn chế; thiếu kinh phí, phương tiện, tài liệu truyền thông...

Đối với
Dự án "Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn  2018-2020". Qua kiểm tra, giám sát nhìn chung các Trạm y tế đã triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án trên địa bàn theo kế hoạch có hiệu quả; công tác thống kê báo cáo được thực hiện theo quy định; quản lý tốt vật tư, thuốc điều trị bệnh sốt rét tại cộng đồng. Thực hiện tốt các quy trình lấy lam máu xét nghiệm.

Đoàn giám sát làm việc tại Trạm Y tế xã Vân Trình, huyện Thạch An (Trọng Thụ)

Tại các đơn vị đến kiểm tra, giám sát,  Đoàn đã ghi nhận những kết quả thực hiện được của các đơn vị, đồng thời trao đổi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những ý kiến đề xuất của địa phương; hướng dẫn cụ thể một số nghiệp vụ chuyên môn về công tác TTGDSK; hướng dẫn thực hiện các nội dung, chỉ tiêu hoạt động của Dự án  RAI2E. Định hướng công tác TTGDSK cần tập trung đẩy mạnh và các hoạt động của Dự án cần thực hiện trong những tháng cuối năm 2019, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hoạt động kiểm tra, giám sát, nhằm hỗ trợ nâng năng lực cho mạng lưới làm công tác TTGDSK và thực hiện có hiệu quả Dự án
RAI2E tại tuyến y tế cơ sở.

Ngọc Anh


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập