Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
Lượt xem: 32
Ngày 14/8/2018, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2018) cho toàn thể đảng viên sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế. Đồng chí Vũ Tiền Phong - Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh đến dự và triển khai các nội dung.
Tại hội nghị, các đảng viên được quán triệt những nội dung: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chât, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Các Nghị quyết, quy định của Trung ương mới ban hành: Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy định số 01-QĐ/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Các kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy: Kế hoạch số 249-KH/TU, ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kế hoạch số 250-KH/TU, ngày 29/6/2018 về của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 23. Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 28. Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 27 và các Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Sau hội nghị, Đảng ủy Sở Y tế đề nghị các chi bộ xây dựng chương trình hành động cụ thể, đôn đốc toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, đề nghị toàn thể đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân, báo cáo về Đảng ủy Sở Y tế trước ngày 25/8/2018.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập