Đảng ủy Sở Y tế: 3 Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”
Lượt xem: 35
Ngày 02/02/2018, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lục Văn Đại - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.
Đảng ủy Sở Y tế là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, có 13 Chi bộ trực thuộc với tổng số 106 đảng viên. Căn cứ văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên, Đảng ủy Sở Y tế đã xác định, triển khai nội dung đột phá giai đoạn 2017- 2020 là “Chủ động, trách nhiệm; Nói đi đôi với làm; Chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”. Chỉ đạo chính quyền phối hợp với Công đoàn phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trong toàn ngành từ ngày 27/2/2017 đến ngày 02/9/2021 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường y đức, nâng cao nghiệp vụ”. Triển khai thực hiện chủ đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2017, Đảng ủy Sở Y tế đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chương trình công tác đã đề ra, kịp thời triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng đúng kế hoạch của tỉnh. Các chi bộ đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong tham mưu, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội của tỉnh.

Ban thường vụ Đảng ủy đã tổ chức 11 kỳ họp Ban chấp hành đảng bộ và 04 hội nghị toàn đảng bộ; Chỉ đạo các Chi bộ tổ chức hoàn thành Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các văn bản của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đợt 1, 2 và 3 năm 2017). Quán triệt, triển khai “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị với sự tham dự của hơn 300 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.


Đồng chí Lục Văn Đại - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế trao Giấy khen cho các đảng viên đạt “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Ảnh: Nguyễn Khoa

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được Đảng ủy quan tâm, chú trọng thực hiện. Đảng ủy đã cử 06 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; Cử 05 đảng viên dự bị học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; Cử 15 đồng chí đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng đối tượng 4 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. 13/13 chi bộ và đảng bộ hoàn thành công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017, xây dựng chương trình công tác và đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh năm 2018. Trong năm, đã kết nạp được 03 quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng.

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động ngành y tế, với kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục về y đức, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của viên chức ngành Y tế như: 12 điều y đức, Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh; Thực hiện quy định về Quy tắc ứng xử nhằm thực hiện đầy đủ những nội dung quy định về Quy tắc ứng xử và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cá nhân, lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở y tế, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đảm bảo, kịp thời nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương; Công tác tiêm chủng mở rộng và phần mềm quản lý công tác tiêm chủng được thống nhất toàn quốc; Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ tại các cơ sở thực phẩm về việc thực hiện, chấp hành các quy định VSATTP; Quản lý, sử dụng thuốc đúng quy chế, đảm bảo an toàn, hợp lý. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đúng các chính sách về Bảo hiểm y tế trong công tác khám chữa bệnh. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao cho ngành Y tế: giảm tỉ suất sinh 0,1‰/0,09‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,89%/0,89%. Số bác sỹ /vạn dân đạt 13/12; Tỷ lệ Trạm Y tế xã có bác sỹ làm việc đạt 85,9%/85,9%; Tăng thêm 10 xã mới/9 xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống còn 19%/19%.

Năm 2018, Đảng ủy Sở Y tế đề ra một số nhiệm vụ trong tâm, với những mục tiêu cụ thể:100% Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ; 100% tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh”; 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp 03 đảng viên mới trở lên; Cử quần chúng dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp, cử đảng viên dự lớp bồi dưỡng Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lục Văn Đại - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Bí thư các chi bộ cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Các chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng, thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với những nỗ lực không ngừng của tập thể các đơn vị, trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế tặng giấy khen cho 03 chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; 13/13 chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”; 15 đảng viên đạt “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 101 đảng viên đạt “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Trình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 01 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2013 - 2017).
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập