Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII
Lượt xem: 33
Sáng ngày 02/02/2018, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt 3 năm 2017) cho toàn thể đảng viên sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế. Đồng chí Vũ Tiền Phong - Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh đến dự và triển khai, quán triệt các nội dung.
Hội nghị được học tập các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới. Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; Xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ. Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Sau khi học tập, toàn thể đảng viên sẽ viết bản thu hoạch cá nhân, báo cáo về Đảng bộ Sở Y tế trước ngày 07/01/2018.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập