Đảng bộ Sở Y tế hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp
Lượt xem: 38
Ngày 28/5/2018, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí Địch Văn Cường - Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Y tế đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.
Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và tổ chức thực hiện, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về y tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khoá XVIII đã đề ra. Sau khi triển khai các Nghị quyết của Đảng các cấp, đảng bộ và các chi bộ đã xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Trong nửa nhiệm kỳ, có 14 đồng chí đư­ợc xét kết nạp đảng, đạt 93% so với Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra là 15 đồng chí. 100% đảng viên đư­ợc giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú và không có đảng viên vi phạm các quy định tại nơi cư­ trú, 100% gia đình đảng viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Từ năm 2015 - 2017, Đảng ủy đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên cho thấy 100% chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, nơi cư trú...
Việc học tập Chỉ thị số 05-CT/TW được gắn với các phong trào thi đua của ngành, đơn vị như: phong trào thi đua "Làm Theo lời Bác, cán bộ y tế đoàn kết - năng động - sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp"; Thực hiện tốt 12 điều y đức "Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế", phong trào thi đua thực hiện "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh"; Thực hiện các nội dung đột phá với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường y đức, nâng cao nghiệp vụ”, điển hình có Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe đã xác định nội dung đột phá giai đoạn 2016 - 2021 của chi bộ, đơn vị là "Nề nếp, kỷ cương, đoàn kết, nói - viết trúng, đúng, hay".

Đồng chí Đàm Trung Cao - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Y tế tặng Giấy khen cho các đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đảng ủy luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm an ninh, trật tự: các đơn vị trực thuộc chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh nguy hiểm và bệnh dịch mới nổi. Các chương trình mục tiêu y tế - dân số tiếp tục được duy trì và thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đạt được các mục tiêu và kế hoạch giao. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ với nhiều hình thức… Tiếp tục giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh và loại trừ bệnh phong cấp tỉnh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, thanh toán bệnh bướu cổ theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin luôn đạt trên 90%, phụ nữ có thai được tiêm vắc xin phòng uốn ván trước sinh đạt trên 85%, bệnh nhân Lao phát hiện mới được quản lý và điều trị theo đúng qui định, kết quả điều trị khỏi và hoàn thành điều trị hàng năm đạt trên 97%, cơ sở thực phẩm được kiểm tra hàng năm đạt tiêu chí về VSATTP trên 80%. Hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai 13/13 huyện, thành phố và 199/199 xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng từ 19,9% năm 2015 giảm xuống còn 19% năm 2017, tỷ suất sinh giảm từ 17,25‰ năm 2015 xuống còn 17,05‰ năm 2017, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 0,91% năm 2015 xuống còn 0,89% năm 2017. Hàng năm số lần khám bệnh/người dân đạt trên 2 lần, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 85%. Tại tuyến huyện, các đơn vị cơ bản thực hiện được trên 70% kỹ thuật so với qui định của Bộ Y tế. Năm 2015 đạt 10,2 bác sĩ/vạn dân, đến hết năm 2017 đạt 13 bác sĩ/vạn dân; Tỷ lệ Trạm y tế xã có bác sỹ làm việc: năm 2015 đạt 60%, đến hết năm 2017 đạt 85,9%; Tỷ lệ nhân viên y tế thôn bản đạt trình độ sơ cấp: năm 2015 đạt 86%, đến hết năm 2017 đạt 92,1%. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 100/199 xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã.
Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, Đảng ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống, tiếp tục duy trì việc thông tin tuyên truyền cho các chi bộ, tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, nghe tình hình thời sự trong và ngoài nước do Đảng ủy tổ chức. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và các chương trình y tế khác. Nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và phát huy tối đa hiệu quả công suất sử dụng trang thiết bị. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế, bao gồm cả các cơ sở y tế công lập và tư nhân. Thực hiện tốt phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo từng tuyến để giảm bớt tình trạng quá tải ở tuyến trên, đảm bảo cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng. Đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong công tác khám chữa bệnh.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Địch Văn Cường - Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Để tiếp tục thực hiện trong nửa nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị, Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, viên chức, lao động trong toàn ngành. Triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Tăng cường giáo dục truyền thống để phát huy được vai trò của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ; Cập nhật những thông tin, vấn đề thời sự chính thống, đảm bảo chính xác; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW; Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đề án số 04 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Tăng cường thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát; Lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành.
Trong 02 năm 2016, 2017, toàn ngành đã được UBND tỉnh tặng 06 Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể; Tặng 94 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; Tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 58 cá nhân; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 01 cá nhân. Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2018, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Đảng ủy Sở Y tế tặng Giấy khen cho 06 chi bộ và 11 đảng viên tiêu biểu.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập