Sở Y tế họp thống nhất một số khó khăn, vướng mắc trong quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế
Lượt xem: 193
Ngày 09/9/2023, đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế chủ trì cuộc họp để thống nhất một số khó khăn, vướng mắc trong quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế.
anh tin bai

Đồng chí Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Nghiệp vụ và Văn phòng (Sở Y tế); đại diện lãnh đạo và các viên chức có liên quan các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Cuộc họp tổ chức để giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm. Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện danh mục dịch vụ y tế cơ bản theo quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BYT.

Sau khi lãnh đạo Sở Y tế triển khai các nội dung, các thành viên tham gia cuộc họp đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế…

Phát biểu chỉ đạo, Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong đề nghị các đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu, hướng dẫn, thực hiện và thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành các quy định; Có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định, hướng dẫn và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức trong nội bộ, thuộc thẩm quyền quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, các đơn vị cần báo cáo Sở Y tế để tổng hợp xem xét, từ đó tiếp tục chỉ đạo, có phương án thực hiện theo đúng quy định...

 

Đức Giang

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập