VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ TRONG VIỆC XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI HƯỚNG ĐẾN "GIÀ HÓA NĂNG ĐỘNG"
Lượt xem: 36
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO): "Già hóa năng động là quá trình tối ưu hóa các cơ hội về sức khỏe, sự tham gia và an sinh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi (NCT). Áp dụng cho cả cá nhân và nhóm dân cư".
Nội dung cơ bản của "già hóa năng động" gồm: Sức khỏe - Sự tham gia vào các hoạt động của cuộc sống - An sinh cho NCT. Nhằm mục tiêu già hóa khỏe mạnh và già hóa tích cực, các can thiệp tác động vào quá trình già hóa chia thành 3 nhóm: Can thiệp về dịch vụ y tế - Can thiệp chăm sóc dài hạn cho NCT - Can thiệp vào môi trường xã hội.

Trong khuôn khổ nội dung bài viết này sẽ cung cấp thông tin cho bạn đọc về vai trò của các chủ thể tham gia trong nhóm thứ 3 "Can thiệp vào môi trường xã hội" để hỗ trợ và cùng NCT xây dựng môi trường "già hóa năng động". Vai trò của các chủ thể này biểu hiện trong việc đáp ứng nhu cầu của NCT.

Vai trò của NCT

- Chủ động bảo đảm tài chính, đủ chi trả cho các sản phẩm và dịch vụ phục vụ đời sống của mình. Nguồn thu nhập của NCT có thể là lương hưu, từ tài sản đã tích lũy được và đặc biệt là tiếp tục tham gia lao động tạo thu nhập khi cần thiết, nhất là ở các độ tuổi còn khỏe mạnh như 60 - 65.
- Nêu cao tinh thần "tự phục vụ". Khi còn sức khỏe, NCT thể hiện tính năng động của mình thông qua tự phục vụ bản thân, đáp ứng nhu cầu của mình.
- Hợp tác, đón nhận sự hỗ trợ của môi trường xã hội. Nếu NCT không tích cực đón nhận, hợp tác thì sự hỗ trợ của môi trường xã hội dù to lớn bao nhiêu cũng không có kết quả. Việc tham gia các hoạt động mang tính tập thể như: học tập, thể thao, du lịch, giải trí ... sẽ nâng cao sức khỏe và duy trì các mối quan hệ xã hội.
- Hoạt động đóng góp cho gia đình và cộng đồng. NCT có thể tham gia nhiều công việc trong gia đình và hỗ trợ các trường học, đơn vị, tổ chức chăm sóc các công trình của cộng đồng với vai trò tình nguyện viên.

Vai trò của doanh nghiệp

- Cung cấp hàng hóa, các sản phẩm và dịch vụ thích hợp với NCT. Để có hàng hóa, các sản phẩm và dịch vụ thích hợp với NCT thì các doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ nhu cầu ccuar NCT và có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp với quá trình già hó
- Tạo việc làm, sử dụng lao động NCT để phát huy vai trò của NCT, tạo ra những việc làm mới phù hợp với sức khỏe NCT.
- Hỗ trợ nguồn lực đóng góp cho việc chăm sóc NCT, nhằm giúp NCT có cuộc sống tốt hơn.

Vai trò của gia đình

Gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì mối giao lưu giữa các thế hệ, baoe vệ thân thể, sự an toàn và tạo việc làm cho NCT.

Vai trò của cộng đồng

- Vai trò truyền thông, giáo dục. Cộng đồng có nhiều phong tục, tập quán có lợi cho cho sức khỏe NCT nhưng cũng còn nhiều hủ tục, tập quán, quan niệm và thói quen có hại cho sức khỏe NCT như: nghiện rượu bia, hút thuốc lá, không ủng hộ NCT tái hôn .... Vì vậy, cộng đồng đảm nhiệm vai trò truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, gìn giữ phong tục, tập quán có lợi, xóa bỏ hủ tục, tập quán, thay đổi những hành vi có hại cho sức khỏe NCT thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ, các Trung tâm giáo dục cộng đồng, các tổ chức xã hội dân sự khác.
- Vai trò huy động cộng đồng hỗ trợ cả về nguồn lực, vật chất, tinh thần cho NCT, đặc biệt sau các cú "sốc" về kinh tế, thiên tai .

Vai trò của Nhà nước

- Tạo dựng khung luật pháp, chính sách về NCT theo hướng khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng, gia đình, cá nhân bảo vệ, chăm sóc, phát huy khả năng đóng góp của NCT. Lồng ghép xu hướng già hóa, chính sách đối với NCT vào chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng hướng trực tiếp đến NCT khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ cho NCT rèn luyện sức khỏe, tham gia học tập, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã
- Bố trí nguồn lực thực hiện pháp luật và chính sách chăm sóc và phát huy vai trò NCT, nhất là đối với NCT có hoàn cảnh đặc biệt.
- Khen thưởng hoặc xử lý vi phạm trong lĩnh vực thực hiện luật pháp, chính sách về NCT.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập