Thực trạng mạng lưới cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 31
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Dân số-KHHGĐ) tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện việc cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả.
Thực hiện đa dạng hóa, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KHHGĐ, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ có cơ hội được cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ thuận tiện, tại chỗ, an toàn và chất lượng; Cùng với hệ thống cơ sở y tế các cấp như: Bệnh viện, Trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, trạm Y tế, hệ thống Trung tâm Dân số-KHHGĐ các huyện, thành phố cũng là đơn vị có vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ.
Từ năm 2009, Sở Y tế đã có Quyết định số 3289/QĐ-SYT ngày 23/11/2009 về việc thực hiện danh mục trong khám, chữa bệnh, trong đó giao cho Trung tâm Dân số -KHHGĐ các huyện, thành phố được thực hiện các danh mục kỹ thuật: Khám phụ khoa, đặt và tháo dụng cụ tử cung, tiêm thuốc tránh thai. Quyết định này là cơ sở để Trung tâm Dân số-KHHGĐ được thực hiện hợp pháp theo chức năng nhiệm vụ được giao. Hiện nay, 13/13 Trung tâm Dân số-KHHGĐ đều có viên chức thực hiện các danh mục kỹ thuật trên và đã được cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định. Năm 2013, Chi cục Dân số-KHHGĐ tham mưu Sở Y tế ra Quyết định thành lập 01 đội dịch vụ lưu động tuyến tỉnh để có thể hỗ trợ tuyến cơ sở triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ.
Hiện nay, hệ thống cung cấp dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được phân cấp 3 tuyến. Tại tuyến tỉnh có Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tuyến huyện gồm: Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số-KHHGĐ. Các đơn vị này cung cấp dịch vụ khám phụ khoa và biện pháp tránh thai lâm sàng: triệt sản, cấy tránh thai, đặt dụng cụ tử cung, tiêm tránh thai, phá thai an toàn cho khách hàng có nhu cầu. Ngoài ra có 20 phòng khám đa khoa khu vực thực hiện cung cấp dịch vụ khám phụ khoa, đặt dụng cụ tử cung và tiêm tránh thai. Tại tuyến xã cung cấp dịch vụ khám phụ khoa, đặt dụng cụ tử cung, tiêm tránh thai. Hiện có 148/199 trạm Y tế thực hiện được kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung, chiếm 74%; có 179/199 Trạm Y tế thực hiện được kỹ thuật tiêm thuốc tránh thai, chiếm 90%. Dịch vụ KHHGĐ tại tuyến xã được cung cấp qua 3 hình thức: Chiến dịch, dịch vụ lưu động, dịch vụ thường xuyên. Tuyến thôn bản cung cấp dịch vụ các biện pháp tránh thai phi lâm sàng: thuốc uống tránh thai, bao cao su.
Trong kết quả thực hiện cung cấp dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh, đội kỹ thuật dịch vụ của Trung tâm Dân số-KHHGĐ các huyện, thành phố đã góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ. Kết quả trong 5 năm qua, chỉ tiêu kế hoạch các biện pháp tránh thai luôn vượt từ 102,5% đến 116,6%, trong đó 48,2% - 50% chỉ tiêu về đặt dụng cụ tử cung hàng năm do đội dịch vụ lưu động của các Trung tâm dân số-KHHGĐ thực hiện kỹ thuật.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập