Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn kỹ năng thuyết trình Xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, Dịch vụ Kế hoạch hoá gia đình/Sức khoẻ sinh sản
Lượt xem: 36
Trong 02 ngày 11 và 12/7/2017, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình phối hợp với Ban Quản lý Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT), dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/SKSS) tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015 - 2020” (gọi tắt là Đề án 818) Tổng cục Dân số - KHHGĐ và Công ty Cổ phần NASACO tổ chức tập huấn kỹ năng thuyết trình Đề án 818 cho 17 học viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn Chi cục Dân số - KHHGĐ và lãnh đạo, viên chức Trung tâm Dân số - KHHGĐ của 13 huyện, thành phố.
Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên Ban quản lý Đề án 818 Tổng cục Dân số - KHHGĐ và Công ty Cổ phần NASACO triển khai Đề án 818 và kỹ năng thuyết trình, tư vấn giới thiệu các sản phẩm hàng hóa sức khỏe sinh sản xã hội hóa do Đề án 818 cung cấp. Các giảng viên thực hiện giảng mẫu, từng học viên thực hành bài thuyết trình giới thiệu về sản phẩm trong Đề án 818. Để thực hiện thuyết trình tốt, các học viên phải tự tin, tạo sự thân thiện, chuẩn bị bài thuyết trình và cần có kỹ năng mền trong thuyết trình.

Trong thời gian tập huấn, mỗi học viên được được thực hành bài thuyết trình từ 03 đến 04 lần, có sự đóng góp ý kiến, bổ sung của các học viên và nhóm giảng viên. Đa số các học viên nắm được kiến thức cơ bản, tự tin, có kỹ năng trong thuyết trình, tuy nhiên vẫn còn một số học viên yếu, hạn chế cần rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn như: Kỹ năng truyền đạt, tác phong, giọng nói dứt khoát, rõ ràng và tham khảo những thông tin về sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ, đặc biệt lưu ý các học viên cần phân biệt rõ cách giảng bài trong đào tạo khác với chỉa sẻ thông tin trong truyền thông. Sau 03 buổi học, các học viên được tham gia buổi thuyết trình tại Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng.

Kết thúc tập huấn, 100% học viên đủ điều kiện được Ban quản lý Xã hội hoá tỉnh cấp chứng chỉ đã hoàn thành khoá tập huấn giảng viên nòng cốt của Đề án 818; các học viên sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số tại địa phương.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập