Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Cao Bằng Hội thảo Triển khai kế hoạch 2017 Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS" tại tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 42
Ngày 20/7/2017, Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/SKSS) tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020” ( gọi tắt là Đề án 818) Tổng cục Dân số- KHHGĐ tổ chức hội thảo triển khai kế hoạch 2017 Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS" tại tỉnh Cao Bằng. Tham dự hội thảo có Ban Quản lý Đề án 818 Tổng cục Dân số - KHHGĐ; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Ban lãnh đạo và lãnh đạo các phòng chức năng chuyên môn Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác chuyên môn Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thành phố, Đài Phát thanh -Truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe Ban Quản lý Đề án 818 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ hướng dẫn triển khai về các nội dung của Đề án, đồng thời các đại biểu tham gia thảo luận thống nhất với các nội dung của Đề án và đề nghị: Ban quản lý Đề án 818 Tổng cục Dân số - KHHGĐ tiếp tục hỗ trợ đào tạo, tập huấn về quản lý phân phối sản phẩm hàng hoá, kiến thức, kỹ năng truyền thông triển khai tại tuyến cơ sở. Ban quản lý Đề án 818 Tổng cục Dân số - KHHGĐ yêu cầu tỉnh Cao Bằng: Cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện; tổ chức thực hiện hiệu quả khâu phân phối; thực hiện đúng quy định về chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động của Đề án, kết quả và tiến độ phân phối sản phẩm; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động của Đề án năm 2017.

Đề án triển khai thực hiện sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế/dân số, góp phần củng cố, phát triển mạng lưới cung ứng PTTT, hàng hóa KHHGĐ/SKSS và cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS; đảm bảo đáp ứng hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS; góp phần khắc phục những hạn chế khó khăn của chương trình để đảm bảo thực hiện mục tiêu của chương trình theo Chiến lược Dân số - Sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đề án còn góp phần phát triển kinh tế tại địa bàn triển khai, vừa đáp ứng được nhu cầu của người dân.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập