CAO BẰNG VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ
Lượt xem: 32
Thực hiện những mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) là “Nâng cao chất lượng dân số (CLDS) Việt Nam về thể chất, trí tuệ, tinh thần, cơ cấu nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, ngày 28/4/2011 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 với mục tiêu “Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong 20 năm tới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam” và ngày 14/11/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2013/QĐ-|TTg phê duyệt Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu “ Nâng cao CLDS, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và phân bố dân số, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Để chỉ đạo thực hiện các chính sách về Dân số-KHHGĐ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 11/6/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3069/KH-UBND ngày 12/11/2012 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020 của tỉnh Cao Bằng. Các hoạt động nhằm nâng cao CLDS trong lĩnh vực công tác Dân số - Y tế trong nhiều năm qua đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn toàn tỉnh, một số chỉ báo về CLDS được cải thiện. Theo công bố của Tổng cục thống kê, tuổi thọ trung bình lúc sinh của dân số Cao Bằng ngày càng tăng, thời điểm 01/4/2009 là 68,7 năm đến 01/4/2013 tăng lên 69,8 năm; tỷ suất chết thô giảm từ 8,7‰ năm 2009 xuống 8,19‰ năm 2014, tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi giảm từ 28,7‰ năm 2009 xuống 22,2‰ năm 2014.

Cùng với hoạt động KHHGĐ, thực hiện mục tiêu giảm sinh hợp lý, bắt đầu từ năm 2009 - 2015 các hoạt động nâng cao CLDS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số-KHHGĐ tại tỉnh bắt đầu được triển khai thí điểm ở một số huyện, xã như: Mô hình Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thực hiện tại 12 xã thuộc 05 huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hoà An và Nguyên Bình, đã vận động hoãn cưới, dừng cưới tảo hôn được 32/447 cặp tảo hôn (chiếm 7,15%). Mô hình Tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân triển khai từ năm 2010 tại 19 xã, phường, thị trấn của các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thạch An và Thành phố, có trên 2.600 lượt thanh niên được tư vấn, cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về Dân số-SKSS/KHHGĐ và gần 200 người được khám sức khỏe tiền hôn nhân. Mô hình Tư vấn và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi dựa vào cộng đồng thực hiện thí điểm từ năm 2012 tại 6 xã, phường của huyện Hòa An, Quảng Uyên và thành phố, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” và đội ngũ tình nguyện viên, người cao tuổi được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng tại cộng đồng. Chương trình Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh triển khai từ năm 2013 tại 20 xã, phường, thị trấn của các huyện Trà Lĩnh, Hòa An, Thạch An và Thành phố, đã có trên 150 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh và lấy mẫu máu gót chân cho trên 500 trẻ sơ sinh, trong đó phát hiện 11 ca dương tính với bệnh thiếu men G6PD, 100% ca đều được tư vấn và chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Về tổng thể chính sách dân số trong giai đoạn 2016 - 2020 trên phạm vi toàn quốc sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao CLDS cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Trong đó, tiếp cận nâng cao CLDS theo vòng đời, đó là tiếp cận chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên; Chăm sóc sức khỏe người lao động; Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc, giảm thiểu tảo hôn, kết hôn cận huyết; Chăm sóc thai nhi, sàng lọc, chẩn đoán trước sinh; Sàng lọc, chẩn đoán sơ sinh; Phát huy vai trò và chăm sóc người cao tuổi. Tại mỗi giai đoạn vòng đời, có các biện pháp tiếp cận khác nhau với các chương trình được thiết kế phù hợp, hiệu quả.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập